Jetion Solar

„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД е официален представител и дистрибутор на Jetion Solar. Изграждаме фотоволтаични системи с техните професионалните и висококачествени продукти.

Начало

Коректност

Това е на което залага нашата компания в изпълнението на съвместната си работа със SIEMENS. Наш приоритет и задължение е да се грижим за поддръжката и отстраняването на повредите в мрежата на уличното осветление на територията на Община Сливен.

Професионализъм

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, със специфични умения и дългогодишен опит. Ремонтните групи безпроблемно и в кратки срокове отстраняват възникнали аварии благодарение на професионална рутина, технически познания за съоръженията и познания за разположението им в отделните райони.

Качество и бързина в обслужването

Текущата дейност между отделните ни звена и аварийни групи се координира чрез радио и мобилна връзка. Община Сливен има изграден, поддържащ дежурство стационарен диспечерски пункт, координиращ работата на аварийна служба. При инцидентно възникнали технически проблеми, чрез него нашите служители създават ефективна координация между нашите аварийни групи, аварийните групи на външните експлоатационни дружества, работещи по инженерната инфраструктура на Сливен и съответните държавни и общински органи.