ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

На 21.03.2021г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-6092 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 Общата стойност на проекта е 50 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50000.00 лева, от които 42500.00 лева европейско и 7500.00 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 3 месеца. 
 Целта на проектното предложение e осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.За насУдостоверения КСБ

Сертификати

Партньори

Siemens

„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД е партньор и под-изпълнител на SIEMENS в поддръжката и ремонтните дейности на уличното осветление на територията на град Сливен и региона.

Jetion Solar

„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД е официален представител и дистрибутор на Jetion Solar. Изграждаме фотоволтаични системи с техните професионалните и висококачествени продукти.